Bambiriáda Aktuality Fotogaléria Pre Médiá Partneri Viete kto? Kontakt Staršie ročníky
Základné podmienky a ciele akcie Bambiriáda [09.04.2010]
Smeruje k naplneniu stanovených cieľov akcie:

CIELE BAMBIRIÁDY 2010:

a/
- prezentovať činnosť dobrovoľníkov zo združení detí a mládeže, centier voľného času, občianskych a kultúrnych združení a iných subjektov venujúcich sa práci s deťmi a mládežou v meste, predovšetkým z pohľadu ich vplyvu na zvýšenie kvality života mladých ľudí v meste
- vytvoriť priestor pre pozvanie detí a mladých ľudí do činnosti organizácií počas celého roka ako dobrovoľníkov alebo členov,
b/
- skvalitniť kultúry vzťahov medzi organizáciami a inštitúciami, ktoré v meste pracujú s deťmi a mladými ľuďmi, formálnym aj neformálnym spôsobom,
- vytvoriť priestor spolupráce medzi nimi,
c/
- vykonať osvetu medzi širokou verejnosťou mesta o zmysle a potrebe venovať sa deťom a mladým ľuďom, ich pozitívnemu tráveniu voľného času z hľadiska prevencia ale aj ich osobnostného rastu,
- prehĺbiť kontakty s médiami, ktoré majú možnosť robiť osvetu mládežníckej činnosti,
- vytvoriť možnosť pre ďalší otvorený dialóg mladých ľudí s vedením mesta,
- zviditeľniť mesto a na celoslovenskom aj medzinárodnom poli, ako mesto, ktorému záleží na deťoch a mladých ľuďoch,

Koná sa v Žilinskom kraji vo vyhlásenom termíne
v týždni od 10.- 16. mája 2010


Pokyny pre zapojené mestá:

  - prezentačná aktivita organizácii musí byť usporiadaná nepretržite najmenej jeden deň

  - súčasťou Bambiriády nesmie byť žiadna iná akcia

  - vstup na akciu musí byť zdarma

  - Akcia je spojená s prezentáciou centrálneho posolstva, ktoré je vyjadrené mottom 2010 „Prevencia je viac než represia“

  - základná prezentácia má podobu „mestečka“- priestor je určený na prezentáciu občianskych združení, centier voľného času a iných, ktorí sa venujú deťom v ich voľnom čase.
  Bambiriáda musí byť umiestnená na mieste dostupnom, známom a musí mať možnosť tzv. „mokrej varianty“.
  Vhodné miesto pre usporiadanie akcie je námestie, park, športový areál a pod. Bambiriáda sa usporiadava v priestore primeranom tomu, že sa jedná o prezentačnú akciu združení, CVČ, pod. a hlavnými návštevníkmi budú deti, mládež a ich rodičia a starý rodičia.

  - Súčasťou priestoru je aj dôstojne prostredie pre stretnutia V.I.P. osobnosti, odborníkov, novinárov, zástupcov samosprávy, štátnej správy.

  - Akcie sa musí zúčastniť po celý čas formou aktívnej prezentácie minimálne 5 organizácii pracujúcich systematicky s deťmi v meste (do počtu sa napr. dva skautské oddiely počítajú ako jedná organizácia)

  - Na Bambiriádu musí mať záštitu primátor alebo jeho zástupca. Na krajskej úrovní predseda Žilinského samosprávneho kraja,

  - Bambiriáda musí mať viaczdrojové financovanie
  (RMŽK min. zaisťuje - tlač plagátov pre každé mesto a ich grafické spracovanie, vstupeniek, organizátorských tričiek, Ak získané finančné prostriedky dovolia viac, podpory ďalšie náklady resp. každé mesto podpory rovnakou čiastkou, ktorú potom ekonóm mesta zúčtuje na RMŽK)

  - Počas celej akcie musí byť spoľahlivo zaistené správne používanie loga Bambiriáda. Každé mesto musí na viditeľnom mieste vyvesiť banner s logom, aby všetkým bolo jasne o aké podujatie ide. V prípade, že sú spoločný sponzori, ich loga musia byť umiestnené podľa pokynov RMŽK. - Každé zúčastnené mesto má vymenovanú jednu osobu, ktorá je tlačovým hovorcom. (Tlačový hovorcovia zúčastnených miest budú mať jedno stretnutie, so zástupcom RMŽK, kde sa dohodnú na konkrétnej forme spolupráce, na prezentácii Bambiriády)

  - Do komplexnej náplne akcie doporučujeme doplnkové prvky - tzv. sprievodné podujatia, napr: zaistenie voľných vstupov alebo vstupov zo zľavou do pamiatkových objektov, múzeí, kultúrnych, športových areálov a pod.

  - Počas celej akcie bude zaistené rešpektovanie toho, že je určená predovšetkým deťom a mladým ľuďom (hlavne bez alkoholu, fajčenia a iných omamných látok) A je súčasťou priestoru podnik, musí byť zaistený iba predaj nealkoholických nápojov

  - Na akcii je zakázané propagácia politických strán a hnutí.

  - Nesmú sa vyskytovať materiály náboženských siekt.

  - Nedoporučuje sa usporiadanie finančných zbierok, predaj výrobkov (formou trhu). - Na zabezpečenie akcie sa vzťahujú pravidlá pre Účasť komerčných subjektov.

  Bambiriáda je určená pre všetky deti a mladých ľudí, ktorí sa chcú prísť pozrieť, niečo si vyskúšať, niečo sa naučiť, niečo si zahrať. Je tiež pre rodičov s deťmi, pre školy a pre každého, kto sa nechce nudiť alebo sedieť pri televízii či počítači. Deti tu samé môžu zistiť, čo by ich najviac zaujímalo a následne si môžu vybrať pravidelnú aktivitu pre svoj voľný čas.