Bambiriáda Aktuality Fotogaléria Pre Médiá Partneri Viete kto? Kontakt Staršie ročníky
Sprievodné podujatia v Ružomberku [23.04.2010]

Deň otvorených dverí

- Vojenský útvar 1115 Ružomberok: 11. mája v čase od 8:00 do 13:00 hod.
- Hasičský a záchranársky zbor Ružomberok: 11. – 13. mája v čase od 8:00 do 13:00 hod.
Účasť nahlásiť vopred na 431 44 66.

Krytá plaváreň – Stredná odborná škola polytechnická

10. – 16. mája: jeden vstup zadarmo pri preukázaní sa touto vstupenkou.

Mestská knižnica

10. - 14. mája: informačné a tematické besedy, bezplatný zápis na 1 rok. Účasť kolektívov nahlásiť vopred na 432 20 05.

Galéria Ľudovíta Fulu

10. – 14. mája: Tvorivé dielne účasť kolektívov nahlásiť vopred na 432 48 68 (69)

Športové podujatia

Olympiáda detí materských škôl 12. 5. 2010 o 9,00 hod. v MŠ A. Bernoláka 17

Liptovské múzeum Ružomberok

13. mája: „Mýty a legendy ožívajú“ – vzdelávací program pre deti ZŠ v NKP gotickom kostole Vš. svätých v Ludrovej v spolupráci so SZUŠ Jánoš (vstupné 1 € alebo 1 KP)
15. mája: „Z úcty k celej rodine“ – Flautový koncert v NKP gotickom kostole Vš. Svätých v Ludrovej v spolupráci so ZUŠ Jánoš (vstupné 1 € alebo 1 KP)
10. – 14. mája Tvorivé dielne pre ZŠ (vstupné 0,35 €)
10. – 16. mája: návšteva LMR za 1 cent so vstupenkou Bambiriády. Účasť kolektívov na týchto akciách nahlásiť vopred na 4322468, 430 35 33.

Študentský parlament a Mesto Ružomberok

12. mája: Konferencia mladých pod názvom „Prevencia je lepšia ako represia“ (Kino Kultúra)
14. mája: Beseda študentov stredných škôl s predstaviteľmi Mesta (Spojená škola, S. Viatora 8)