Bambiriáda Aktuality Fotogaléria Pre Médiá Partneri Viete kto? Kontakt Staršie ročníky
Bambiriáda 2010 v Žiline pritiahla mnohých ľudí [16.05.2010]
( ŽILINA 17. mája 2010) Do Žiliny v týždni od 10.-16. mája 2010 zavítal 7. ročník festival práce s deťmi a mládežou Bambiriáda 2010. Napriek rozmarom počasia, ktoré preverili pripravenosť organizátorov sa podarilo usporiadať festival s tohtoročným mottom „Prevencia je viac ako represia“. Do Bambiriády 2010 sa zapojilo 35 organizácií pracujúcich s deťmi a mládežou, ktoré mali možnosť ukázať deťom a širokej verejnosti, čo robia pre rozvoj osobnosti detí a mladých ľudí.

Vyvrcholením festivalu bol sobotňajší program na Námestí A. Hlinku, ktorý bol obohatený o dar pekného počasia, ktoré na Námestie vytiahlo mnoho deti, ich rodičov aj starých rodičov. Na pódiu sa vystriedala tisícka vystupujúcich a ďalšie deti sa zapojili do hier, súťaži a tvorivých dielni, ktoré pre deti pripravili dobrovoľníci z organizácií, žiackych školských rád aj škôl. Najčastejšie slovo, ktoré rezonovalo počas bambiriádneho týždňa bolo slovo počasie. To spôsobilo, že piatkový program - detský folklórny festival organizátori boli nútení presun o mesiac, no sobota bola darčekom pre všetkých.

„Pri tohtoročnej Bambiriáde bol povzbudením pre organizátorov veľký záujem zo strany vedenia mesta a pracovníkov mestského úradu pomôcť pri zabezpečovaní mnohých technických veci. Musím vyzdvihnúť veľmi dobrú spoluprácu s vedúcou odboru školstva Ingrid Dolníkovou, Jánom Štofkom, Ivetou Augustínovou a ďalšími pracovníkmi MsÚ“, povedala Darina Čierniková, koordinátorka Bambiriády v Žiline.

Záštitu nad Bambiriádou v Žiline prijali Juraj Blanár, predseda Žilinského samosprávneho kraja a Ivan Harman, primator mesta Žilina.

Projekt bol spolufinancovaný mestom Žilina, Nadáciou MONDI SCP, Ministerstvom školstva SR, Radou vlády pre prevenciu kriminality.

Bambiriáda je medzinárodný festival práce s deťmi a mládežou. Na Slovensku sa uskutočnil v týždni od 10.-16. mája 2010 v Žiline, Námestove, L. Mikuláši, Martine a tento týždeň bude v Ružomberku. Hlavným koordinátorom podujatia je Rada mládeže Žilinského kraja.

Kontakt:
Rada mládeže Žilinského kraja,
Rajecká 17, 010 01 Žilina,
tel. 041/ 7631925, 0908965002,
bambiriada@rmzk.sk
www.bambiriada.sk